ΕΝΤΖΙΝΙΡΙΝΓΚ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΝΤΖΙΝΙΡΙΝΓΚ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΠΕ Έγγραφα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ 04-01-2016

Δραστηριότητα:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ.:998507409
Γ.Ε.ΜΗ.:137295399000
Περιφέρεια:Αττικής
Διεύθυνση:ΤΖΑΒΕΛΑ 44,ΤΚ:19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλέφωνο:2310723670